11 października w Poznaniu po raz pierwszy w historii księża i klerycy z całego kraju zmierzyli się z dystansem 42,195 km w randze Mistrzostw Polski.

Wydarzeniu patronował krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń SDB.

Na kolejną edycję zapraszamy w październiku 2016.
Więcej informacji wkrótce.

Regulamin I Mistrzostw Polski Księży i Kleryków w Maratonie

1.  ORGANIZATOR
Organizatorem I Mistrzostw Polski Księży i Kleryków w Maratonie jest Wspólnota św. Jacka. Adres: Klasztor oo. Dominikanów, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań .
2. TERMIN
Bieg odbędzie się w dniu 11 października 2015 roku w ramach 16. Poznań Maraton.
3. CEL
Celem wspólnego startu osób duchownych jest świadectwo wiary w myśl Nowej Ewangelizacji szukającej nowych form i sposobów docierania z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie do ludzi.
4. UCZESTNICY
W biegu mogą wziąć udział księża, diakoni, klerycy oraz bracia zakonni. Uczestnik oprócz zgłoszenia do 16. Poznań Maraton, zobowiązany jest przesłać swoje zgłoszenie celem weryfikacji na adres ​ksieza@druzynajezusa.pl​ najpóźniej do 30 września 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać Imię , Nazwisko i Adres kontaktowy oraz ​ księża​ : adres pełnienia posługi kapłańskiej, telefon kontaktowy oraz rocznik uzyskania święceń kapłańskich, ​diakoni i  klerycy:​ adres i telefon Seminarium.
5. KLASYFIKACJA
Niezależnie od prowadzonej klasyfikacji 16. Poznań Maraton prowadzona będzie klasyfikacja kategoriach: ‘​Księża’, ‘Klerycy’​ (klerycy oraz diakoni)​ .
6. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy I Mistrzostw Polski Księży i Kleryków w Maratonie otrzymają pamiątkowe medale. Za miejsca 1-3 w każdej z klasyfikacji wręczone zostaną przez Krajowego Duszpasterza    Sportowców lub jego delegata puchary.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
7. STRÓJ
W maratonie uczestniczymy w strojach sportowych. Istnieje możliwość biegu w stroju duchownym by wzmocnić siłę świadectwa.
Każda z osób duchownych może zamówić koszulkę z hasłem ewangelizacyjnym wykonaną z materiału technicznego.
7. DRUŻYNA JEZUSA
W ramach 16. Poznań Maraton pobiegnie również Drużyna Jezusa złożona z osób świeckich. Szczegóły na stronie​ ​ www.druzynajezusa.pl
8. KONTAKT
Krzysztof Nowicki, mail: ​kontakt@druzynajezusa.pl​, tel. 609 196 495.